ร้องจ๊าก! ‘อุตุฯ’ เตือนเย็นลงอีก 8 องศา ‘กรุงเทพมหานคร’ ฝนตกเล็กๆน้อยๆ ‘ใต้’…

ร้องจ๊าก! ‘อุตุฯ’ เตือนเย็นลงอีก 8 องศา ‘กรุงเทพมหานคร’ ฝนตกจุกจิก ‘ใต้’ คลื่นสูง เรือเล็กงดเว้นออกมาจากฝั่ง
อต. มุ่งมาดสภาพภูมิอากาศ 7 ในอนาคต โดยบอกว่า ช่วงวันที่ 28-30 เดือนมกราคม66 รอบๆความกดดันอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงปกคลุมเมืองไทยตอนบนแล้วก็สมุทรจีนใต้ ทำให้เมืองไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลง กับมีลมแรง โดยภาคเหนือมีอุณหภูมิน้อยลง 2-4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคอีสาน ภาคกึ่งกลาง และก็จังหวัดกรุงเทพมหานครและก็บริเวณรอบๆ ภาคทิศตะวันออก แล้วก็ภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิต่ำลง 1-3 องศาเซลเซียส
สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ รวมทั้งสมุทรอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ทำให้รอบๆภาคใต้ตอนล่างมีฝนมากขึ้น แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากมายบางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมรอบๆอ่าวไทยแล้วก็สมุทรอันดามันมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร รอบๆที่มีฝนลำพองคลื่นสูงไปกว่า 4 เมตร ส่วนรอบๆสมุทรอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร รอบๆห่างฝั่งมีคลื่นสูงเกินไปกว่า 2 เมตร
ส่วนในช่วงวันที่ 31 มกราคม-3 เดือนกุมภาพันธ์ 66 รอบๆความกดดันอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากจีนที่ปกคลุมเมืองไทยตอนบนและก็สมุทรจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลง ลักษณะแบบนี้ทำให้เมืองไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงมากขึ้น 3-5 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในช่วงเช้า แต่ว่ายังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน ส่วนภาคกึ่งกลาง และก็จังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วก็ละแวกใกล้เคียง ภาคทิศตะวันออก แล้วก็ภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในเวลาเช้า
โดยในระหว่างที่ในช่วงวันที่ 2-3 เดือนกุมภาพันธ์66 มีลมตะวันออกเฉใต้พัดนำความชุ่มชื้นจากสมุทรจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคอีสาน ภาคทิศตะวันออก แล้วก็ภาคกลางตอนใต้ ลักษณะแบบนี้ทำให้รอบๆดังที่กล่าวมาแล้วมีฝนบางพื้นที่เกิดขึ้น
สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้รอบๆภาคใต้ตอนล่างมีฝนต่ำลง ส่วนคลื่นลมรอบๆอ่าวไทยและก็สมุทรอันดามันจะมีกำลังอ่อนลง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง โดยประมาณ 2 เมตร รอบๆที่มีฝนลำพองคลื่นสูงมากไปกว่า 2 เมตร ส่วนรอบๆสมุทรอันดามันมีคลื่นสูงโดยประมาณ 1 เมตร รอบๆห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคเหนือ
ในช่วงวันที่ 28-31 มกราคม66 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง และก็อุณหภูมิจะต่ำลง 2-4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-31 องศาเซลเซียส รอบๆยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 1-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 15-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ส่วนในช่วงวันที่ 1-3 เดือนกุมภาพันธ์ 66 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในเวลาเช้า รวมทั้งอุณหภูมิจะสูงมากขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส โดยในช่วงวันที่ 2-3 เดือนกุมภาพันธ์66 มีฝนจำนวนร้อยละ 10 -20 ของพื้นที่ โดยมากรอบๆตอนล่างของภาค
อุณหภูมิต่ำสุด 12-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส รอบๆยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางที่ อุณหภูมิต่ำสุด 4 – 11 องศาเซลเซียส
ภาคอีสาน
ในช่วงวันที่ 28-31 มกราคม 66 อากาศหนาวกับมีลมแรง และก็อุณหภูมิจะต่ำลง 1-3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 24-29 องศาเซลเซียส รอบๆยอดภูเขาอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางที่ อุณหภูมิต่ำสุด 4-11 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 20-40 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ส่วนในช่วงวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 66 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในช่วงเช้า และก็อุณหภูมิจะสูงมากขึ้น 3-5 องศาเซลเซียส โดยในช่วงวันที่ 2-3 เดือนกุมภาพันธ์66 มีฝนปริมาณร้อยละ 20 -40 ของพื้นที่ โดยมากรอบๆตอนล่างของภาค
อุณหภูมิต่ำสุด 12-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส รอบๆยอดภูเขาอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ภาคกึ่งกลาง
ในช่วงวันที่ 28-30 เดือนมกราคม 66 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง รวมทั้งอุณหภูมิจะต่ำลง 1-3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 15-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ส่วนในช่วงวันที่ 31 มกราคม-3 เดือนกุมภาพันธ์66 อากาศเย็นกับมีหมอกในเวลาเช้า แล้วก็อุณหภูมิจะสูงมากขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส โดยในช่วงวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์66 มีฝนปริมาณร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ภาคทิศตะวันออก
ในช่วงวันที่ 28-30 เดือนมกราคม66 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง รวมทั้งอุณหภูมิจะต่ำลง 1 -3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 20-35 กิโลเมตร/ชั่วโมง สมุทรมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากไปกว่า 2 เมตร
ส่วนในช่วงวันที่ 31 เดือนมกราคม-3 กุมภาพันธ์ 66 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในช่วงเวลาเช้า และก็อุณหภูมิจะสูงมากขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส โดยในช่วงวันที่ 2-3 เดือนกุมภาพันธ์ 66 มีฝนจำนวนร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 16-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 15-35 กิโลเมตร/ชั่วโมง สมุทรมีคลื่นสูงราว 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2  เมตร
ภาคใต้ (ฝั่งทิศตะวันออก)
ในช่วงวันที่ 28-30 มกราคม66 มีฝนคึกคะนองปริมาณร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากมายบางที่ รอบๆตอนล่างของภาค ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 20-45 กิโลเมตร/ชั่วโมง สมุทรมีคลื่นสูง 2-4 เมตร รอบๆที่มีฝนลำพองคลื่นสูงมากเกินไปกว่า 4 เมตร
ส่วนในช่วงวันที่ 31 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 66 มีฝนคึกคะนองปริมาณร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 15-35 กิโลเมตร/ชั่วโมง สมุทรมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ตั้งแต่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 20-35 กิโลเมตร/ชั่วโมง สมุทรมีคลื่นสูงราว 2 เมตร รอบๆที่มีฝนลำพองคลื่นสูงมากไปกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 18-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ในช่วงวันที่ 28-30 มกราคม66 มีฝนคึกคะนองจำนวนร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ และก็มีฝนตกหนักบางที่ รอบๆตอนล่างของภาค ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 20-35 กิโลเมตร/ชั่วโมง สมุทรมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงเกินไปกว่า 2 เมตร
ส่วนในช่วงวันที่ 31 มัธยมค-3 กุมภาพันธ์66 มีฝนคึกคะนองปริมาณร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กิโลเมตร/ชั่วโมง สมุทรมีคลื่นสูงโดยประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส
จ.กรุงเทพฯรวมทั้งบริเวณรอบๆ
ในช่วงวันที่ 28-30 เดือนมกราคม 66 อากาศเย็นในช่วงเช้ากับมีลมแรง และก็อุณหภูมิจะลดน้อยลง 1-3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 17-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 15-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ส่วนในช่วงวันที่ 31 มกราคม-3 กุมภาพันธ์66 อากาศเย็นกับมีหมอกในเช้าตรู่ รวมทั้งอุณหภูมิจะสูงมากขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส โดยในช่วงวันที่ 2-3 เดือนกุมภาพันธ์66 มีฝนปริมาณร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ข่าวสารที่เกี่ยวโยง:
สักครู่รู้กัน! ‘เฮียล้าน’ ปูด ‘อดีตกาลรองผู้อำนวยการ’ ปลดเกษียณ 7-8 ปี ยังนั่งเป็นเจ้าพ่อสั่งการ ‘เอื้อบริษัทตนเอง’ รองผู้ว่าฯสืบแล้วไม่พบ
“หมอกฤษณ์” เปิดดวง 6 ราศี ครึ่งเดือนแรก กุมภาพันธ์ เช็กเลย ราศีไหนจะได้โชคลาภ มีเรื่องมีราวจะต้องเสียตังค์
อิ๊งขำ ประยุทธ์ปรี๊ด เป็นพิษชื่อขวา ด้านณัฐวุฒิ แนะจเหม็นตุพร บอกเท่านี้ คงจะพอเพียงแล้ว
เปิดรายนาม 12 ษิตย์เก่า ‘ราชสีห์ดำ’ วิชารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ปี’66 ‘อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน-ปลัดการขาย’ ได้ด้วย